نرخ کرایه خطوط بخش ملکی و خصوصی
  • پایانه شهید فهمیده
  • پایانه الغدیر
  • پایانه خیابان آزادگان
  • پایانه میدان شهدا
  • پایانه شریعتی شمالی
  • پایانه شریعتی جنوبی
  • انتهای بنی هاشم