مسیرهای منتهی به پایانه آزادگان

واقع در خیابان آزادگان بین خیابان سلمان فاسی غربی و میدان شهدا

مقصد

مبدأ

شهید هاتف

پایانه آزادگان

کوی علوی

پایانه آزادگان

بنی هاشم

پایانه آزادگان

نهضت آباد

پایانه آزادگان

شهرک رزمندگان

پایانه آزادگان

زردشت

پایانه آزادگان

پدافند

پایانه آزادگان

کیانشهر

پایانه آزادگان

معین زاده

پایانه آزادگان

مجموعه مسکونی

پایانه آزادگان

 
مسیرهای منتهی به پایانه چهاراه امام خمینی (ره)

واقع در خیابان دکتر علی شریعتی بین خیابان
 امام خمینی(ره) و آیت الله طالقانی(ره)

مقصد

مبدأ

منبع آب

چهاراه امام خمینی (ره)

ابوذر ، الصافی

چهاراه امام خمینی (ره)

طالقانی ، سلطانمنش

چهاراه امام خمینی (ره)

 
مسیرهای منتهی به پایانه خیابان دکتر شریعتی

واقع در خیابان دکتر علی شریعتی نبش کافی

مقصد

مبدأ

کوی جمهوری (شهید دغاغله)

خیابان دکترشریعتی

فاز یک پادادشهر و مهدیس

خیابان دکترشریعتی

فاز ۲ و ۵ پادادشهر

خیابان دکترشریعتی

زیبا شهر، لوله سازی

خیابان دکترشریعتی

کوی طلاب

خیابان دکترشریعتی

 
مسیرهای منتهی به پایانه شهید فهمیده

واقع در بلوار ساحلی

مقصد

مبدأ

گلستان

پایانه شهید فهمیده

خیابان اسفند (گلستان)

پایانه شهید فهمیده

شهرک برق

پایانه شهید فهمیده

سعدی ، بهارستان

پایانه شهید فهمیده

فرهنگ شهر

پایانه شهید فهمیده

شهرک دانشگاه

پایانه شهید فهمیده

مجاهد ، صنایع

پایانه شهید فهمیده

پردیس ۱

پایانه شهید فهمیده

 پردیس ۲

پایانه شهید فهمیده

بقایی ، ام الطمیر

پایانه شهید فهمیده

شهرک بیت المقدس

پایانه شهید فهمیده

چنیبه

پایانه شهید فهمیده

خبینه

پایانه شهید فهمیده

 
مسیرهای منتهی به پایانه بنی هاشم

واقع در انتهای بنی هاشم

مقصد

مبدأ

سیاحی

انتهای بنی هاشم

عین دو

انتهای بنی هاشم

ملاشیه

انتهای بنی هاشم

 
مسیرهای منتهی به پایانه بلوار آیت الله بهبهانی

واقع در بلوار آیت الله بهبهانی مقابل پمپ بنزین

مقصد

مبدأ

استیشن

بلوار آیت الله بهبهانی

کوت عبدالله ، پاسگاه قدیم

بلوار آیت الله بهبهانی

قلعه چنان

بلوار آیت الله بهبهانی

کانتکس

بلوار آیت الله بهبهانی

شکاره

بلوار آیت الله بهبهانی

 
مسیرهای منتهی به پایانه خیابان آزادگان

واقع درخیابان آزادگان جنب پارک شهید صباغان

مقصد

مبدأ

کارمندی ، بهزادشهر

خیابان آزادگان (جنب پارک شهید صباغان)

ملی راه

خیابان آزادگان (جنب پارک شهید صباغان)

فاز۴ کوی ملت

خیابان آزادگان (جنب پارک شهید صباغان)

نفت حفاری ـ آغاجری

خیابان آزادگان (جنب پارک شهید صباغان)

کوی علی آباد

خیابان آزادگان (جنب پارک شهید صباغان)

 
مسیرهای منتهی به پایانه میدان شهدا

واقع در میدان شهدا

مقصد

مبدأ

کیانپارس

میدان شهدا

کیان آباد

میدان شهدا

شهر سالم

میدان شهدا

شهرک شهید میثمی

میدان شهدا

 
مسیرهای منتهی به پایانه غدیر

بلوار آیت الله بهبهانی بین خیابان سلمان فارسی شرقی و خیابان امام خمینی (ره) جنب مقبره آیت الله بهبهانی

مقصد

مبدأ

شهید باهنر (راه بند ایثار)

پایانه غدیر

شهید باهنر (پیچ میدان)

پایانه غدیر

نبوت ـ رسالت ـ صنایع

پایانه غدیر

شهید رجایی (سپیدار)

پایانه غدیر

صادقیه (راه بند ایثار)

پایانه غدیر

صادقیه (پیچ میدان)

پایانه غدیر

کوی رمضان

پایانه غدیر

کوی مستغلات

پایانه غدیر

200دستگاه صنایع فولاد

پایانه غدیر

300دستگاه صنایع فولاد

پایانه غدیر

کوی نیرو

پایانه غدیر

کوی زویه

پایانه غدیر

فاز1 کوی ملت

پایانه غدیر

فاز 2 و 3 کوی ملت

پایانه غدیر

کوی فرهنگیان

پایانه غدیر

زرگان ، فدک

پایانه غدیر

کوی انقلاب

پایانه غدیر