مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی

نام: سید کوروش

نام خانوادگی: حسینی زاده

سابقه اجرایی:

  • مسئول واحد خسارتهای شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
  • مدیربازرگانی شرکت کارخانجات پشتیبانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی
  • مدیرمالی و اداری شرکت بیمه پارسیان اهواز
  • معاون مالی واداری سازمان فاوای شهرداری اهواز
  • معاون مالی و اداری شهرداری منطقه یک اهواز
  • مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی