دوره های آموزشی برگزار شده توسط سازمان اتوبوس رانی
ردیف عنوان دوره توضیحات
1 آموزش اتوبوس های زرین خودرو روز جمعه مورخ 22/02/91 در محل سازمان فاوا دوره آموزش کار با اتوبوس های زرین خودرو در دو بخش ملکی و خصوصی برگزار گردید.با توجه به اینکه اولویت واگذاری اتوبوس های زرین خودرو با بخش خصوصی بوده است تعداد 10 نفر از رانندگان بخش خصوصی (معرفی شده از طرف شرکتهای خصوصی (کاروتجارت) تحت آموزش قرار گرفتند. 
2 آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در روز جمعه مورخ 29/02/91 اولین جلسه آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در سال 1391 با همکاری سروان نوروزی برگزار گردید.مطابق سال گذشته محل تشکیل کلاس سازمان کامپیوتر شهرداری بود.ساعت 10:00 صبح با حضور تعداد 15 نفر از رانندگان کلاس شروع گردید و در طول کلاس تعداد 9 نفر دیگر نیز به نفرات قبلی افزوده شدند تا در مجموع تعداد 24 نفر از رانندگان سازمان آموزش دیده باشند.جهت ایجاد نظم و بررسی آنکه چقدر دوره مفید بوده است و همچنین صدور گواهی پایان دوره توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز در پایان کلاس از رانندگان آزمون تستی گرفته شد .
3 آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در روز جمعه مورخ 12/03/91 دومین جلسه آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در سال 1391 در محل سازمان فاوا جهت اتوبوسرانان سازمان با همکاری جناب سروان نوروزی تشکیل گردید.آنچه که در دوره مذکور نمایان بود استقبال بسیار خوب پرسنل و مسئولین حمل ونقل از این دوره آموزشی بود. تعداد پرسنل شرکت کننده در این دوره 42 نفر بودند که از تعداد تعیین شده آموزش (40 نفر) نیز بیشتر بودند.
4 آموزش HSE روز پنج شنبه مورخ 11/03/91 کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت محیط HSE در محل سازمان فاوا برگزار گردید. از طرف سازمان تعداد 14 نفر پرسنل جهت حضور در کارگاه مذکور معرفی گردیدند 
5 آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی سومین جلسه آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی (1) جهت اتوبوسرانان سازمان در روز جمعه مورخ 19/03/91 در محل سازمان فاوا تشکیل گردد. با توجه به بروز مشکلاتی جهت استفاده از کلاسهای درس سازمان فاوا، لذا جهت برگزاری دوره مذکور از سالن اجتماعات و کنفرانس سازمان استفاده نمودیم.شاهد حضور پر رنگ اتوبوسرانان در دوره آموزشی بودیم که این هفته نیز تعداد 40 نفر از پرسنل اتوبوسران در دوره آموزشی حضور داشتند.آموزش ساعت 10:00 صبح شروع و ساعت 12:15 پایان یافت که در این دوره مطالب راهنمایی و رانندگی و ترافیکی و همچنین خصوصیات یک راننده خوب عنوان گردید و در پایان دوره نیز از نفرات حاضر آزمون کتبی گرفته شد که نتایج آن پس از تصحیح توسط استاد دوره جناب سروان نوروزی برگزار گردید.
6 آموزش مراقبت از تجهیزات بلیت الکترونیک دوره آموزشی مراقبت از تجهیزات دستگاههای بلیت الکترونیک نصب شده در انواع اتوبوسها در روز شنبه مورخه 16/2/91 با حضور تعداد 21 نفر از پرسنل شبکار (سرویس کاری و نظافت) و مسئولین آنها در محل توقفگاه شهید رجائی برگزار گردید .کلاس فوق بصورت عملی توسط نماینده شرکت اتیک در داخل یک دستگاه اتوبوس شهاب قدیم و با ارائه جزئیات دقیق توضیح داده شد . شایان ذکر است مهمترین عامل بمنظور حفظ و نگهداری و مراقیت از اتوبوسهای سازمان ایجاد حس مسئولیت و دلسوزی نسبت به تجهیزات و اموال سازمان می باشد لذا در این دوره بسیار براین موضوع تاکید گردید . 
7 آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی روز جمعه مورخ 26/03/91 در محل سالن اجتماعات و کنفرانس سازمان دوره آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و فرهنگ ترافیک با همکاری جناب سروان نوروزی برگزار گردید.تعداد 20 نفر از اتوبوسرانان سازمان در دوره مذکور حضور داشته و از ساعت 10:00 الی 12:20 به امر آموزش پرداختند.توسط کیک و آبمیوه از اتوبوسرانان سازمان پذیرایی به عمل آورده شد.
جهت بالاتر رفتن کیفیت آموزش، از دستگاه ویدئو پروژکتور استفاده گردید تا با ارائه فیلم آموزشی بهتر بتوان مطالب ارائه شده را آموزش داد.
طبق معمول هر هفته از اتوبوسرانان آزمون کتبی گرفته شد.